Odkazy

verze pro tisk

První měsíc s vyšším DPH zasáhl do rodinných rozpočtů: ulevit jim může zateplení

13. únor 2012

Od 1. ledna letošního roku došlo ke zvýšení sazby DPH, které se již v prosinci 2011 odrazilo v cenách potravin, pohonných hmot i energií. Právě za energie přitom průměrná domácnost utratí ročně až o 3 500 Kč více. Jak ulehčit rodinnému rozpočtu? Vhodným řešením snížení výdajů za energie přitom může být správné zateplení domu.

Téměř pravidelné každoroční zdražení elektřiny letos doprovázelo i nepopulární zvýšení sazby DPH. Nejen v jejím důsledku pak vzrostly ceny hned několika komodit.

Tak například na potravinách měsíčně utratíme několik desítek korun více – maso podražilo o 2 %, mléčné výrobky jsou dražší až o 4 % a za některé druhy zeleniny si ve srovnání s prosincem loňského roku připlatíme i o 17 % více.

Rostou však i ceny energií. Elektřina průměrně zdražila o 3,6 %. „Domácnost, která ročně protopí v průměru 40 GJ tepla, spotřebuje 200 m3 vody, odebere 7,5 MWh zemního plynu a asi 2 700 kWh elektřiny v nejběžnější sazbě, zaplatí za rok o téměř 3 510 korun více než loni,“ doplnil Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR

Zdražení energií pro domácnosti v roce 2012

EnergieNavýšení

Teplo průměrně o 4 %

Voda průměrně o 4 %

Plyn průměrně o 15 %

Elektřina průměrně o 3,6 %

CELKEMprůměrně o 6 %

Z dlouhodobého hlediska je východiskem pro mnohé domácnosti zateplení budov, které se odrazí právě na úsporách energie. Jednorázovým zateplením se sníží energetická náročnost domu až o 50 % a tím trvale klesne každoroční výdaj na vytápění, který tvoří jednu z nejvýraznějších položek provozních nákladů na chod domácnosti.

Snížená spotřeba energie na vytápění také umožní instalovat menší a tudíž levnější zdroj tepla (kotel, zásobník paliva, výměník). Jednou z nesporných výhod je i zkrácení délky topné sezóny. „Přesto, že majitelé objektů v České republice si význam zateplení již pomalu uvědomují, stále zůstává přes 200 milionů m2 obvodových stěn nezateplených. Přitom úspory mohou ročně dosáhnout několika tisíc korun a navíc jsou peníze investované do zateplení lépe zhodnocené než při uložení v bance,“ vysvětlil Pavel Zemene.

TIP: Máte opravdu výhodného dodavatele elektřiny či plynu? Na energiích lze totiž také ušetřit právě díky změně dodavatelů.

Zateplení dlouhodobě vede k úsporám za energie

Na přelomu tisíciletí se stavěly budovy s průměrnou spotřebou energie kolem 150 kWh/m2 za rok. Již dnes se i díky zateplení pohybujeme mezi 100 až 120 kWh/m2. A budoucí potenciál je obrovský – v příštím desetiletí se můžeme dostat na pouhých 20 kWh/m2. „Při současných cenách energií, kdy v lednu činila průměrná cena za kWh 4,64 Kč, tak mohou úspory za elektrickou energii při průměrné velikosti bytu 70 m2 dosáhnout téměř 26 000 korun ročně,“ uzavřel Pavel Zemene.

Tabulka nákladů za elektrickou energii

roční spotřeba
průměrná cena
150 kWh/m2 100 kWh/m2 20 kWh/m2

4,64 Kč/kWh 48 720 Kč 32 480 Kč 6 496 Kč

* počítáno při průměrné velikosti domácnosti 70 m2

Kromě ekonomických důvodů má zateplení i technické výhody:

 • Odstraní se díky němu jedna z nejčastějších příčin vzniku a bujení plísní, kterým je kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí.
 • Další předností zateplení je související zlepšení tepelných vlastností bytů – výkyvy teplot v různých pokojích nejsou tak patrné.
 • Dojde ke zvýšení celkové kvality bydlení.
 • Sníží se poruchovost otopného systému, který je méně zatěžován.

Důvodů, proč zateplit ale existuje více:

 • Úspory energií se ukázaly jako nejlepší způsob řešení otázky, jak zajistit dostatek energií pro příští generace.
 • Zateplením dojde ke snížení nákladů na vytápění až o 50 %.
 • Životnost zateplení s EPS podle posledních analýz bez problémů přesahuje půl století.
 • Pěnový polystyren je ekologický a jeho recyklací, po skončení životnosti stavby, lze získat až 80 % energie spotřebované na jeho výrobu a během 50 let životnosti zateplovacího systému zamezí 400krát většímu množství emisí CO2 než je vyprodukováno při jeho výrobě.
 • V západních zemích se zatepluje už od roku 1975, přibližně 0,5 -1 m2 na obyvatele ročně.
 • Zateplovací systémy jsou vzhledově variabilní – každý dům se může stát originálem.
 • Zateplovací systémy jsou odolné vůči vlhkosti a vzniku plísní a zdravotně jsou zcela nezávadné.
 • Největších energetických úspor se dosáhne při zateplení obvodových stěn, střechy a použitím izolačních těsněných oken, doplněných řízenou výměnou vzduchu s rekuperací.
 • Zateplovací systémy na českém trhu a jejich aplikace jsou pravidelně a přísně kontrolovány – Sdružení EPS například uděluje Značku kvality, Cech pro zateplování budov vydává Osvědčení ETICS.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 12 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Dva výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 4 čestné členy. Sdružení pokrývá z 90% český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovali téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.

Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.

Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Autor: Jan

[Nahoru ↑]


Hodnocení


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!

Čtěte také...

Změna dodavatele plynu ušetří rodinnému rozpočtu

Změna dodavatele plynu ušetří rodinnému rozpočtu

Cena energií každým rokem stoupá. Mnoho domácností toto neustálé zvyšování cen přivádí do potíží, neboť složenky za plyn či elektřinu odebírají stále více financí z rodinného rozpočtu. Možná ale nevíte, že na energiích se dá ušetřit, stačí k tomu provést změnu dodavatele plynu či elektřiny.

Foukaná izolace pro zateplení objektů

Foukaná izolace pro zateplení objektů

K velkým finančním úsporám v domácnosti dojde ve chvíli, kdy stávají objekt prodělá rekonstrukci, při níž je využita kvalitní tepelná izolace. Jednou z účinných izolací je kupříkladu foukaná izolace, která má oproti klasické deskové izolaci několik předností.

Zateplení podlahy na půdě foukanou minerální izolací

Zateplení podlahy na půdě foukanou minerální izolací

Při zateplování půdních prostor se dá skvěle využít moderní foukaná minerální izolace. Jde i o izolaci s velkou účinností. Tato izolace se umisťuje v podlaze půdy do dutiny mezi jednotlivými trámy, případně se dá využít také v prostoru pod rovnou střechou.

Jaké výhody přináší zateplení fasády

Jaké výhody přináší zateplení fasády

Ke zlepšení komfortu bydlení ve starších domech výrazně přispívá zateplení fasády. Je to efektivní nejen z hlediska zlepšení kvality života, ale také z ekonomických důvodů.