Odkazy

verze pro tisk

Ceny energií budou růst, myslí si Češi. Uspořit mohou zateplením.

6. listopad 2012

Pouhá 3 % Čechů věří, že se podaří zastavit trend neustálého růstu cen energií. O pokračujícím nárůstu je pak přesvědčena drtivá většina veřejnosti. Měsíční platby za teplo přitom pro polovinu domácností znamenají 10-20 % všech rodinných výdajů, čtvrtině ukrojí dokonce více než 20 %. Efektivní obranu proti zvyšujícím se výdajům může představovat kvalitní zateplení. To může snížit náklady na energie až o 80 %. Data vycházejí z průzkumu na téma zateplení a ceny energie, který probíhal na portále Sousede.cz ve spolupráci se Sdružením EPS ČR.

Zateplení se řadí k nejčastějšímu typu renovace domu. Podle informací Cechu pro zateplování budov bylo vloni zatepleno až 18 milionů m2 obvodových stěn, což představuje asi 12% meziroční nárůst. „Díky zateplení se trvale minimalizují každoroční výdaje na vytápění. Je však třeba přistoupit k renovaci komplexně a kromě zateplení obvodového pláště, střechy a nejvyššího stropu by měla obsahovat i výměnu oken a úpravy na otopné soustavě,“ upozorňuje Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení EPS ČR.

Zateplení ušetří náklady za energie a zvýší cenu nemovitosti

Spotřeba energie a zejména její rostoucí ceny budou v následujících desetiletích představovat zřejmě jedno z klíčových témat. Nejlevnější energie je přitom ta, kterou se podaří uspořit a řešením je právě zateplení. Češi mu od roku 2000 přicházejí stále více na chuť a zjišťují, že se jim vyplatí nejen po ekonomické stránce, ale také po té technické. Celkem tři čtvrtiny lidí shledávají jeho největší výhodu v samotném ušetření nákladů na vytápění. Dalších 16 procent Čechů vidí jeho přednost ve stabilizaci teploty uvnitř domu.

„Lidé zateplením nejen navyšují hodnotu nemovitosti, ale také výrazně zvyšují komfort a kvalitu bydlení,“ doplňuje Pavel Zemene.

Mezi další významný benefit zateplení se řadí snížení poruchovosti otopného systému. Zateplené domy proto znamenají menší zátěž pro životní prostředí, a to hlavně kvůli nižší výrobě tepla. Navíc jsou zateplovací systémy vzhledově variabilní a každý dům se díky nim může stát originálem.

Nejvyhledávanějším izolačním materiálem je pěnový polystyren

Dle průzkumu by téměř dvě třetiny Čechů (58 %) použily na zateplení právě pěnový polystyren (EPS). A to hlavně pro jeho dobré technické a tepelně izolační vlastnosti - nepohlcuje vlhkost a lze ho umístit i do prostor s velmi vysokou relativní vlhkostí aniž by změnil svůj tvar. Je charakteristický i pro svou nízkou hmotnost (jeho obsah je tvořen z 98 % vzduchem), velkou tvarovou přizpůsobivost a hygienickou nezávadnost. Oblíbenost EPS potvrzují i loňské výsledky spotřeby, která dosáhla 62 000 tun.

Na druhém místě se z hlediska preferencí umístila s 30 % minerální vlna. V úvahu přichází také ovčí vlna (zvolilo by ji 7 % respondentů), korek a sláma (shodně 2,5 %).

V porovnání s ostatními zeměmi Evropy zaujímá Česká republika ve spotřebě EPS na hlavu jedno z čelních míst. Až za námi jsou země jako Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Polsko nebo Slovensko. V absolutní spotřebě je na tom nejlépe Německo následované Polskem a velmi rychle rostoucím Tureckem. Jižní státy Evropy kromě Turecka zaznamenaly obecně pokles spotřeby EPS.

Zateplovací systémy na českém trhu jsou pravidelně a přísně kontrolovány. Sdružení EPS například uděluje Značku kvality, Cech pro zateplování budov vydává Osvědčení ETICS.

O průzkumu

Průzkum na téma zateplení a ceny energie probíhal na Sousede.cz ve spolupráci se Sdružením EPS ČR a to ve dnech 9. až 20. září 2012. Zúčastnilo se ho celkem 306 respondentů z řad uživatelů portálu.

  • ------------------------

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 12 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (plasticseurope.org). Dva výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 90% český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.

Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.

Více informací naleznete na epscr.cz.

Tisková zpráva epscr.cz

Autor: roman beneš

[Nahoru ↑]


Hodnocení


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!

Čtěte také...

Milovníci vína mohou díky vinotéce skladovat archivní víno i v bytě

Milovníci vína mohou díky vinotéce skladovat archivní víno i v bytě

Vinařství má v České republice poměrně bohatou tradici. Je sice pravdou, že Češi stále dávají přednost spíše pivu, nicméně v posledních letech je znatelný nárůst obliby vín. Roste přitom zejména prodej kvalitních archivních vín. Je také zajímavé, že mnoho lidí má dnes zájem dělat si vlastní vinné sk…

Renovace koupelny: Jak uspořit za vodu?

Renovace koupelny: Jak uspořit za vodu?

Při renovaci koupelny nemyslete jen na moderní design, využijte nejnovějších technologií k úspoře vody. Voda je vzácná, a tak je nutné s ní šetřit. Chovejte se ohleduplně k životnímu prostředí a zároveň šetřete svou peněženku.

Ceny plynu a změna dodavatele

Ceny plynu a změna dodavatele

Každý majitel domácnosti jistě s nevolí registruje, že se každým rojem zvedá cena plynu. Koneční odběratelé plynu však od roku 2007, kdy došlo na trhu s energiemi k významné liberalizaci, mohou ovlivnit výše svých plateb za plyn tím, že přestoupí k jinému dodavateli.

Ceny elektrické energie: z čeho se skládá cena za elektřinu

Bez dodávek elektřiny se neobejde žádná domácnost. O to více je nepříjemné zjištění, že ceny elektrické energie rok od roku stoupají, čímž se logicky zvyšují náklady na chod domácností. Majitelé rodinných domů, bytů a dalších nemovitostí sice mohou tyto náklady do určité míry ovlivnit tím, že mají m…