Odkazy

verze pro tisk

TZ: Tři nejčastější chyby při zateplování fasád

13. květen 2013

Blížící se vyhlášení podmínek dotačního programu Nová Zelená úsporám opět rozproudilo mnoho debat ohledně zateplování. Odborníci často diskutují o kvalitě zateplovacího systému a investoři jejich debaty se zájmem sledují.

Ať už jsou argumenty odborníků jakékoli, jejich poznatky lze shrnout do tří základních bodů; investoři často podceňují výběr materiálu, technologický postup nebo nutnost technického dozoru na stavbě. Přitom pro vybudování zateplovacího systému s dlouhou životností jsou tato rozhodnutí klíčová.

1. Výběr materiálů

Celková životnost zateplovacích systémů je závislá na všech kompozitech. Proto je důležité vybrat materiály, které jsou ve vzájemné souhře a hodí se, například z důvodů větrání zdiva pro daný dům.

U zateplovacích systémů je základním předpoklad pro dlouhou životnost a bezporuchovost přilnavost lepící vrstvy na vnitřní i vnější straně izolantu.

Při lepení polystyrenu na fasádu se musí povrch desek při delším vystavení povětrnostním podmínkám obrousit, aby se odstranily nečistoty a mastnoty usazené na povrchu a také vrstva degradovaná vlivem UV záření.

U minerální vaty, která má vláknitý a strukturovaný povrch, tento krok naopak nutný není. U standardních minerálních desek je potřeba nejprve vtlačit lepidlo do desky a spojit tak tenkou vrstvu vláknité struktury desek s lepidlem a až poté nanést hrubší vrstvu lepidla pro samotné lepení na stěnu.

Bohužel v praxi se dodržení tohoto postupu velmi často opomíjí. Dochází tak k degradaci systému, prasklinám, odlepování armovací vrstvy nebo jiným defektům.

Doporučení:

Jednou z možností jak dosáhnout pevného přilnutí a předejít zmíněným defektům  jsou fasádní minerální desky s nástřikem. Už z výroby aplikovaný silikátový nástřik slouží jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou.

2. Nedodržení technologických postupů

Se zateplováním fasád v České republice se můžeme řadit mezi rekordmany co do spotřeby izolací na 1 obyvatele. Na druhou stranu co do kvality a správnosti provádění máme pořád co dohánět. Typickým příkladem je lepení „na buchty“ u menších staveb, kde chybí technický dozor investora.

Dalším příkladem může být nezakrytá fasáda, respektive lešení. Sluneční záření, které dopadá přímo na povrch izolantů, je zásadním problémem hlavně u šedého polystyrenu.

Vysoká teplota povrchu desek způsobuje sublimaci tj. úbytek hmoty materiálu a zároveň má podstatný vliv i na hydratační proces lepící stěrky, tzv. zrání omítky.

Při rychlém vyschnutí stěrky dojde k tzv. sprahnutí, tedy nedojde k chemické reakci nutné k dosažení pevnostních charakteristik stěrky. Stěrka se tak při dotyku drolí a předčasně opadává.

Doporučení:

Technologický postup stanovuje výrobce materiálu a není problém získat u něj veškeré potřebné materiály. Při výběru realizační firmy se také vyplatí ověřit, jaká školení jejich zaměstnanci absolvovali, (například kurzy Zateplování v praxi nebo Akademie zateplování.)

Výše popsaný problém s vysokou teplotou povrchu izolace při stěrkování lze řešit vedle zastínění lešení také použitím fasádních desek s bílým silikátovým nástřikem, který díky barvě snižuje povrchovou teplotu desek vystavených přímému slunečnímu záření až o 20 °C.

3. Absence kontroly

Již zmíněný a zcela zásadní problém v případě zateplování fasád vzniká v okamžiku, kdy investor pro úsporu několik desítek tisíc korun, nechce technický dozor.

Je především na projektantech, aby přesvědčili své zákazníky, že technický dozor a doporučené materiály nejsou jen vyhozené peníze, ale efektivně vynaložené prostředky, které se vrátí v podobě dlouhodobě fungujícího zateplení.

Tisková zpráva PR klinika

Autor: roman beneš

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!

Čtěte také...

Nejčastější mýty o polystyrenu a zateplování

Jenom za posledních deset let se spotřebovalo neuvěřitelných 430 000 tisíc tun pěnového polystyrenu. Nejčastěji se využívá na zateplení, kterým lze ušetřit až 80 % nákladů za energie na vytápění. O výhodách a správném postupu při zateplování informuje i Sdružení EPS ČR, které mimo jiné monitoruj…

Akademie zateplování: praktické informace o problematice zateplení domů

Akademie zateplování: praktické informace o problematice zateplení domů

Výrobce minerální izolace Knauf Insulation otevírá druhý ročník „Akademie zateplování“. Program Akademie je volen tak, aby obsáhl co nejvíce témat spojených s problematikou zateplování.

Zateplovaní domů a úspora energie

Zateplovaní domů a úspora energie

Zateplení domů se stalo současným trendem, který vyplývá nejen z požadavků Evropské unie, ale především ze zvyšujících se nákladů na vytápění. Proč je výhodné budovy zateplovat?

Jaké výhody přináší zateplení fasády

Jaké výhody přináší zateplení fasády

Ke zlepšení komfortu bydlení ve starších domech výrazně přispívá zateplení fasády. Je to efektivní nejen z hlediska zlepšení kvality života, ale také z ekonomických důvodů.