Odkazy

verze pro tisk

Průzkum: 70 % Čechů by hledalo drahé kovy v televizoru, jen 2 % v airbagu v autě

5. červenec 2013

Vestec, 2.července 2013 – Společnost SAFINA, a.s., vedoucí zpracovatel materiálu s obsahem drahých kovů ve střední a východní Evropě, dnes zveřejňuje výsledky výzkumu veřejného mínění* zaměřeného na obecnou znalost drahých kovů v České republice. Z výsledků průzkumu například vyplývá, že třetina populace chybně považuje měď za drahý kov. Naopak jen 4 % respondentů správně uvedla, že se drahé kovy nacházejí v okenních tabulích, 65 % ví, že lze drahé kovy recyklovat.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že 96 % respondentů považuje za drahý kov zlato a 80 % stříbro. Mezi veřejností tedy panuje široké povědomí o těchto dvou základních drahých kovech. Naopak rhodium, které patří do skupiny platinových, tedy taktéž drahých kovů, vybralo pouze 14 % Čechů. Jako zajímavost lze uvést, že 45 %dotazované mužské populacezařadilo mezi drahé kovy paladium, zatímco tutéž správnou informaci uvedlo pouze 26 % respondentek.

Kde všdude najdeme drahé kovy?

Drahé kovy, převážně zlato, stříbro, platina a paladium se objevují i v mnoha předmětech každodenní potřeby. Jejich výskyt byl nejčastěji správně označen v technologických zařízeních: mobilní telefon (73%), počítač (70 %), televizor (70 %) nebo automobil (40 %). Naopak 20% Čechů se mylně domnívá, že drahé kovy jsou obsaženy také v žárovce.

Pouze 4 % respondentů odpověděla, že se drahé kovy vyskytují v okenních tabulích, přitom nás před slunečním zářením chrání právě vrstva nanočástic stříbra.

Obecně je znalosto obsahu drahých kovů v uvedených předmětech nejlepší u nejmladší části dospělé populace (18 – 25 let). Ještě nižší povědomí (2 %) panujeuvýskytu drahých kovů v záchranných airbazích v autě, kde je paladium využíváno do rozbušek. Naopak skutečnost, že jsou drahé kovy obsaženy v autokatalyzátoru, si správně uvědomuje 56 % respondentů.

„Ačkoliv člověka drahé kovy obklopují již několik tisíc let, a v dnešním světě jde o kontakt každodenní, je z výsledků průzkumu vidět, že si Češi stále nejsou jisti, které kovy se počítají mezi ty drahé,a ani kde jsou využívány. Ve většině případů totiž nejsou na první pohled viditelné, ačkoliv mají mnohdy klíčovou roli,“ komentuje výsledky výzkumu Tomáš Plachý, generální ředitel společnosti SAFINA.

Velmi důležité využití mají jednotlivé drahé kovy také v medicíně – v lékařství se co do objemu nejvíce využívá stříbro, a to hlavně pro svoje dezinfekční a antialergennívlastnosti.

Toho si je podle výsledků výzkumu vědomo 21 % Čechů. Procentuálně horší znalost má česká populace v oblasti těžby zlata. Pouze 19 % respondentů určilo oblast u obce Mokrsko jako největší naleziště zlata v České republice, co se týče objemu.

Poměrně vysoký počet správných odpovědí byl u této otázky ve Středočeském kraji, kde se obec nachází. Tam Mokrsko jako správnou odpověď označilo 36 % respondentů. Státem, v němž se těží v současné době nejvíce zlata na světě, je Čína.

Tuto možnost však vybrala jen 3 % Čechů. Polovina respondentů se mylně domnívala, že hlavním regionem světové těžby zlata je Jihoafrická republika.

„Naše společnost chce být co nejblíže nejen svým klientům, ale také zdrojům. Proto vlastní v Číně, kde se těží nejvíce zlata na světě, společně s místní firmou podnik na rafinaci zlata,“ dodává Tomáš Plachý.

Ilustrační fotografie: použité katalyzátory, naprašovacítarget s drahým kovem pro sklářský průmysl, základové desky elektrospotřebičů

* K metodologii: Výzkum byl realizován prestižní agenturou IPSOS na reprezentativním vzorku 500 obyvatel České republiky reflektující složení české populace z pohledu věku, pohlaví, vzdělání, regionálního rozmístění a zastoupení v jednotlivých krajích. Některé otázky byly jednoduché – tedy s jedinou možnou správnou odpovědí. Ostatní byly tzv. multipalchoice, kdebylo možné označit více odpovědí. Podrobnější sociodemografické údaje jsou k dispozici na vyžádání.

Tisková zpráva Safina, a.s.

Autor: Jan

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!

Čtěte také...

Vytápění domácnosti plynem je drahé. Za plyn však lze ušetřit změnou dodavatele

Vytápění domácnosti plynem je drahé. Za plyn však lze ušetřit změnou dodavatele

Nejen elektřina, ale také plyn zdražuje. Plynové spotřebiče používá většina domácností. Typicky se jedná o sporáky s vařiče, spousta rodinných a bytových domů využívá zemní plyn také k vytápění. Právě v momentě, kdy je plyn užíván k vytápění interiéru, je jeho spotřeba výrazná, což se samozřejmě pro…

Srovnání televizí: LCD, LED a plazmové televize

Srovnání televizí: LCD, LED a plazmové televize

V obchodech s elektronikou si dnes můžete zakoupit moderní televizory, které nesou označení LCD, LED, případně pak plazmové televize. Každý z těchto zmíněných typů má oproti konkurentům různé výhody i nedostatky. Při výběru nové televize je tak dobré si provést srovnání, na základě něhož zjistíte, j…

Vybíráme energeticky úsporný televizor

Vybíráme energeticky úsporný televizor

Televizor je spotřebičem, který má dnes místo v drtivé většině domácností. Mnohé televizory jsou však poměrně energeticky náročné a neustálé sledování televize nám tak zvyšuje náklady, které musíme vynakládat za elektřinu. Jistým způsobem, jak snížit spotřebu elektrické energie, může být pořízení ús…

Moderní televizory, které spotřebují minimum elektřiny

Moderní televizory, které spotřebují minimum elektřiny

Stále více lidí se při nákupu spotřebičů do domácnosti orientuje podle energetických štítků, pomocí nichž lze poznat, jak jsou dané spotřebiče energeticky náročné. Nejúspornějšími jsou ty spotřebiče, které spadají do energetické třídy A, nejhůře jsou pak na tom ty, které mají energetickou třídu C a …