Odkazy

verze pro tisk

Ekologie a prevence: Nástroje proti znečišťování životního prostředí

14. březen 2015

Společnosti, které podnikají v oborech, na něž se vztahuje povolení k emisím skleníkových plynů a obchodování s nimi, jsou povinni podle zákona předkládat výstupní dokumenty. Dlouhodobým cílem ověřování v obchodu s emisemi, GHG, je zajištění postupného snižování emisi skleníkových plynů, které omezí riziko změn klimatických podmínek v blízké budoucnosti.

Ověřování v obchodu s emisemi - GHG

Česká republika se stala smluvní stranou Kjótského protokolu, který se snižováním emisí zabývá, v roce 2005. Od té doby jsou zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie, rafinerie minerálních olejů, dále pak zařízení na výrobu vápna, skla, cementového slínku a na spalování fosilních paliv povinna si zajistit autorizovanou osobou (např. TÜV SÜD ) výstupní dokumenty o povolení emisí.

Integrovaná prevence a omezování znečistění - IPPC

Zákonem byla v roce 2002 upravena také tzv. integrovaná prevence a omezování znečistění, IPPC, která slouží také jako preventivní nástroj v oblasti ochrany životního prostředí. Velké stavby typu elektráren, cementáren, chemických podniků a dalších jsou povinny si zajistit integrované povolení.

Každá společnost, která provozuje činnost související s životním prostředím, je povinna si zajistit služby, které povedou k povolení činnosti při zpracování a ukládání odpadů tak, aby právě nebylo poškozováno životní prostředí. I posuzování vlivu na životní prostředí a související služby zajišťuje společnost TÜV SÜD.

Autor: roman beneš

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!

Čtěte také...

Pasivní dům vytvoří nenáročné a zdravé prostředí k bydlení

Pasivní dům vytvoří nenáročné a zdravé prostředí k bydlení

Pasivní dům můžete postavit téměř za stejné peníze jako běžné domy, ale lepších účinků doznáte s vyššími počátečními náklady. Ty totiž zaručují velmi nízké provozní náklady. Takový dům bude vykazovat skutečně malé tepelné ztráty.

Ideální vnitřní prostředí za pomoci úsporného rekuperačního způsobu větrání

Ideální vnitřní prostředí za pomoci úsporného rekuperačního způsobu větrání

Rekuperace je zvláštní a velmi progresivní způsob větrání. Navíc značně úsporná oproti klasickému větrání. Zajišťuje totiž neustálý přísun čerstvého vzduchu s nízkými náklady za vytápění. Tento rozdíl je až 40%.

Novinka mezi palivy: peletkové uhlí

Novinka mezi palivy: peletkové uhlí

Při topení v krbech nebo kotlích na tuhá paliva je samozřejmě výhodné používat takové topivo, které se dá pořídit levně a přitom je ekologické, to znamená, že jeho spalováním nedochází k nepřiměřenému znečišťování životního prostředí a také k přílišnému opotřebení topného zařízení. Novinkou v oblast…

Úsporné nástěnné klimatizace do bytu

Úsporné nástěnné klimatizace do bytu

Klimatizační jednotky jsou nedílnou součástí vybavení každé moderní domácnosti. Jedná se o zařízení, která regulují teplotu v interiéru. V zimě dokáží místnosti ohřívat, v zimě z nich naopak odvádějí teplý vzduch a nahrazují jej čerstvým, chladnějším. Díky tomu tak mají majitelé objektů komfortní zá…